13/04/2023

Årsberetning 2023

Kære alle/kære repræsentantskab

Jeg vil indlede min beretning med at kigge et år tilbage til vores seneste årsmøde. Dengang fortalte jeg, at vi drøftede muligheder for nye aktiviteter i kredsen, og hvad er status herpå:

  • Vi fik opbakning til kredstræning. Vi går nogle skridt videre og vil etablere akademitræning på tværs af klubberne: Vi har med ekstern assistance udarbejdet et 3-årigt oplæg til det vi kalder ”Sønderjyllands Badminton Akademi”. Vi anvender begrebet akademi, fordi det skal handle om læring, uddannelse, inspiration, netværk og træning, for alle de personer der yder bidrag til at de sønderjyske klubber eksisterer. Akademitræning skal derfor handle om både spillere, trænere, hjælpetrænere, træneraspiranter, frivillige, ledere og forældre i klubberne. Vi har søgt midler hertil fra Badminton Danmarks bredde- og udviklingspulje, og vi har et tilsagn om at få tilskud hertil.

Konkret består Sønderjyllands Badminton Akademi af 5 årlige akademi-træninger, som vi sigter mod at afholde 5 forskellige steder i kredsen.

Vi lægger ud med første træning lørdag d. 27. maj i Klosterhallen i Løgumkloster, hvor vi selvfølgelig håber, at vi får fyldt de to hold op. Der er plads til 2 X 20 spillere. Vi er klar over, at mange klubber har sluttet sæsonen på det tidspunkt, men der er dels mange hensyn at tage, og så vil vi bruge lørdagen på dels at afrunde den indeværende sæson samt se frem mod den kommende.

  • Vi ønsker at sætte fokus på pigetræning, idet pigerne kun udgør ca. 25% af vores badmintonspillere i det sønderjyske. Vi har sammen med DGI inviteret til tre runder pigefjer. Vi inviterer også til pigefjer i den kommende sæson.
  • Vores stævnedommer-kurser er der desværre ingen, der ønsker at deltage i. Så vi er gået i tænkeboks for at finde ud af, hvad vi kan udbyde i stedet, for at klæde dommerbordene bedre på til turneringer.
  • Vi undersøger stadig mulighederne for hvordan vi kan etablere noget grænseoverskridende samarbejde indenfor badminton. Pt. får vi tyske spillere op over grænsen til bl.a. 60+ og til voksenfjer. Vi har også sønderjyske klubber, der laver klubture til udvalgte turneringer på den tyske side af grænsen (typisk i Hamborg), men vi mangler at få et ”etableret” samarbejde i gang.

Har vi udrettet andet i denne sæson?

Ja, formanden har igangsat en tour de sønderjyske klubber for at hilse på og sætte ansigter på nogle af jer, som driver klubberne Det tager sin tid og det er ikke nødvendigvis noget jeg får afsluttet i hverken denne eller næste sæson. Indtil videre har jeg været ude at besøge Bolderslev-Vollerup, Bredebro, Bylderup-Bov, Tønder, Rødekro, Toftlund, Augustenborg, Ensted, Nordborg og Tinglev.

En unavngiven klub kørte jeg desværre forgæves til, fordi træningstiderne på hjemmesiden ikke var opdateret. Så også i år får I en lille bøvs fra mig i forhold til at få opdateret jeres informationer på hjemmesiden inklusiv jeres kontaktpersoner, e-mails og telefonnumre. Således undgår I, at potentielle nye medlemmer ikke går forgæves.

Vi har indgået en aftale med Yonex, der gerne vil støtte op om de aktiviteter, vi påtænker at sætte i søen. Pt. arbejder vi på at få Viktor Axelsen til Sønderjylland. Datoen halter lidt endnu. Forhåbentligt har jeg en afklaring heraf midt i april, og noget kan tyde på, at det kan blive i begyndelsen af maj. Uanset hvornår det bliver, så er det et arrangement jeg ser frem til.

Et andet fremtidigt arrangement jeg ser frem til er, at Sønderborg de næste 3 år skal afholde DM i badminton. Det synes jeg er stort. Jeg glæder mig til, at det kommer til Sønderjylland. Jeg har derfor også, så snart det blev offentliggjort, kontaktet styregruppen bag og har meldt BS som en aktiv sparringspartner hertil. Jeg er sikker på, at vi kan bidrage positivt hertil. Eksempelvis har jeg en liste med ris og ros for de år DM har været afholdt i Esbjerg, som er værd at tage med i planlægningen. Jeg har også kontakter, der har masser af forslag til hvordan man kan fylde en hal med tilskuere, og så får vi i BS også en ide af og til.

Vi vil gerne sætte større fokus på badminton i skolen. Vi overvejer at ansætte en person til at ”sælge” badminton i skolen-arrangementer. Vi ved dog af erfaring, at for at klubberne får flere medlemmer ud heraf, så skal der til disse arrangementer være en person til stede, som går igen i den lokale klub – et genkendeligt ansigt der kan deltage ved klubtræningerne, indtil de nye unge medlemmer har skabt relationer. Hvis I gerne vil have flere medlemmer og gerne via badminton i skolen, så henvend jer til os/mig, så vi kan få lagt en plan for, hvordan det kan foregå.

Som jeg også sagde sidste år, så uanset hvad vi kommer op med af ideer til aktiviteter, så kræver det, at der er opbakning hertil fra jer, for det er klubberne - altså Jer, der skal stille med deltagerne. Har I forslag til, hvad I ønsker af aktiviteter i Sønderjylland, samt hvad der skal til for, at I og jeres spillere vil deltage heri, så hører vi meget gerne fra jer.

Sidste år efterlyste jeg også flere legekammerater til bestyrelsen, og det har heldigvis vundet gehør. Når vi kommer til valget, vil I blive præsenteret for en person, der gerne vil lægge tankevirksomhed og nogle kræfter i at styrke badminton i Sønderjylland.

Det der skal være mit ”amen” i aften er ros: Stor tak og ros til jer ude i klubberne, det er jeres indsatser som trænere, ledere, hjælpere til klubture og klubarrangementer, chauffører, ja frivillige i det hele taget, der får badminton til at hænge sammen og fungere. Som formand bliver jeg ekstra stolt, når jeg erfarer udefra, at vores hold udviser fairplay – I det konkrete eksempel var det Dybbøl, der skulle spille holdkamp på Fyn, og grundet en spiller på modstanderholdet der var forhindret, blev kampen anmodet udsat, hvilket Dybbøl sagde ja til. Det blev der set meget anerkendende på, fordi det i dag desværre ikke er noget man kan forvente at alle klubber vil gå med til. Det handler desværre oftere og oftere om at skrabe point sammen i tabellen via skrivebordsafgørelser end at få spillet nogle kampe. Generelt er det fantastisk at opleve i vores kreds, at vores klubber i det hele taget er gode til at ville flytte kampe og datoer, så kampene kan spilles. Tak fordi I alle er med til at tegne et godt billede af vores kreds ved at sætte en fed streg under FAIRPLAY.

Der skal også en tak til vores gode og professionelle samarbejde med DGI i Sønderjysk Badminton – Britt og Thomas. Det er næsten lidt fortærsket at sige, at ”det spiller bare”, men metaforen passer godt til vores samarbejde. Der bliver givet og taget, og ydet modspil og det er netop det, som skaber udvikling. Vi får ikke udvikling af blot at sidde om bordet og nikke i takt. Vi skal reflektere og se det fra flere vinkler. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet.

Tak for ordet 😊

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Badminton Sønderjylland er en af de otte kredse under Badminton Danmark, der hver især hjælper med at give spillere og klubber de bedste oplevelser med badminton i Danmark.
Badminton DanmarkPrivatlivspoltik.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Badminton Soenderjylland We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications